Tuesday, August 22, 2017

என் அகப்பொருளுக்கு!!!என் 
முதற்பொருள்,
கருப்பொருள், 
உரிப்பொருளாகிவிட்ட என் 
அகப்பொருளுக்கு...

உன்னைக் கண்டபிறகு...
நீயே என்மொழியான பிறகு...

உன் நினைவுகளின் தழுவல்களின் 
தழும்பல்களில் 
என்னைத் தழுவிய தமிழும் 
அந்நியமாகிவிட்டாள்!

உன் காலடிநிலத்தின் வாசத்தில் 
வசப்பட்டுவிட்ட எனக்கு 
இன்றுதான் புரிந்தது 
மண்ணுக்கு வாசம் 
மழைப்புணர்வதால் அல்ல - உன் 
நடைபுணர்வதால் என்று!!!

இரவு முழுதும் 
உன் நினைவும் என் கனவும் 
கலப்பதில் 
பொழுதை போக்கிக்கொள்கிறேன்...
உன் காலடி நிலமும் 
உன் நினைவுப்பொழுதும் - என் 
முதற்பொருளென்பதால்!!!
உன் பார்வைகளின் பதியலில் 
காலமும் எனக்குச் சிறுபொழுதுதான்!!!

என் கதறலில் 
நீ செல்லும்போது 
கனம் கூடப் பெரும்பொழுதாகிவிடுகிறது!!!

என் மனநிலத்தில் 
உன் நினைவுச்சுனை - இங்கு 
கவிதை வெள்ளமாக!!!

நீயே தெய்வமாகிவிட்ட இடத்தில் 
தெய்வங்களுக்கென்ன வேலை??!!
என் கவிதைப்பண்கள் 
உன்னையே பாடுவதால்!!!

குறிஞ்சியாழோ விளரியாழோ 
வைத்து மீட்டவல்லாது  நான் 
என் விரல்களை - நீ 
பறித்துப்போனதினால்!!!

ஆனால் 
நான் இசையற்றவன் 
என நீ இயம்பிவிடாதே...
என் இசைக்கடவுளே நீதானெனும்போது!!!

'உன் தொழில் என்ன?' எனும் கேள்விகளுக்கு 
உன்னைக் காதலிப்பது என 
மறுத்தலிக்காமல் 
விடைவருகிறது எண்ணில்!!!

காதல் மலையின் மேல் 
நின்றுகொண்டிருக்கும் எனக்கு 
குறிஞ்சித்திணை பொருந்தும் தான்...
நித்தமும் உன் நினைவுகளில் 
புணர்ந்தாலும் அந்தப் 
புணர்தல் நிமித்தத்தாலும்!!!

நீ சென்றுவிட்ட பிறகு 
உனக்கென நான் 
நானாக அல்லாமல் 
இருந்துகொண்டு....
இருத்தலும் இருத்தல் நிமித்தமும் 
இருத்தலால்...
முல்லையே உனக்கென 
நான் பூண்டுகொண்ட முல்லைத்திணை!!!

என்னிடம் நீ கொண்டிருப்பது 
பிரிவல்ல - அது 
ஊடல்!!!
சிறுபிறை வாணுக்கணிபோல் 
இச்சிறுகுறை 
நம் காதலுக்கழகு!!!
என்னை ஊடியது 
உன் உடல்தான்!!!
நானும் நீயும்தான் 
உள்ளமொன்றாய் உறைந்துவிட்டோமே!
உடலிடை வந்த ஊடலுக்கு சாட்சியாக 
நானும் மருதத்திணையில்!!!

நீ கொடுத்துச்சென்ற மகிழ்வைவிட 
விடுத்துச்சென்ற 
துயரங்கள் அதிகம்!!!
உன் ஊடலால் 
நான் இங்கு ஏங்கிஇளைத்து 
இரங்குவது 
கடலலை போல் உன்நினைவு 
என் இதயமணற்பரப்பை 
தொடுவதில் 
உனக்கு நெய்தலாகிவிட்டேன்!!!

நீயே உயிராகிவிட்ட எனக்கு 
உயிரே பொருளாகிவிட்ட 
என் காதலுக்கு 
பாலைத்திணை வேண்டாம்!!!
அது தான் சொன்னேனே 
இது ஊடேலென்று...

என் உயிர்பிரிந்தாலும் 
உன் நினைவுபிரியாததை 
எந்தத் திணைகொண்டு நான் 
விளக்கமுடியும் 
விளிக்கமுடியும்.... - சௌந்தர் 

Thursday, April 6, 2017

எங்கே போகிறது இந்தப்பாதை!!!

ஒரு அடர்ந்தவனம், மிகவும் அடர்ந்தவனம். அதனுள் ஒரு பயணம். என்னுடன் ஒன்றாக நகரத்துள் பயணத்தினை தொடங்கியவர்கள் இன்று யாரும் என்னுடன் இல்லை. அவர்கள் ஒரு கட்டத்தில் அவரவர் பாதைகளைப் பகுத்து தேர்ந்தெடுத்துக்கொள்ள தலைப்பட்டு, தேர்ந்தெடுத்து நகர்ந்துவிட்டனர் என்றே உணர்கிறேன். இந்த வனம் அடர்ந்து, வெளியிலிருந்து பார்க்க வெளிச்சத்தின் சுவடுகள் இருப்பதாகக் கூட தெரியவில்லை. இங்கேயே இந்த வனத்திற்கு முன்னரே நான் தங்கிவிட்டால் என்னை கேள்விகேட்க ஒருவரும் இல்லை அனால், என் கேள்விகள் என்னைப்பற்றியே இருக்கின்றன. நான் எனக்கே கேள்விகளை கேட்டு பதிலும் கொடுக்கவேண்டிய கட்டாயத்தில் இருப்பதாக உணர்கிறேன். வேறு எவரேனும் கேள்விகள் கேட்டால் நான் பொய்யுரைக்கலாம், ஆனால் எனக்கே எப்படி நான் பொய்யுரைப்பது? இன்றைக்கு இங்கே தங்கலாம், இன்னும் சில நாட்கள், வாரங்கள், மாதங்கள்  ஏன் சில வருடங்கள் கூட தங்கலாம் அனால் எப்படி ஜென்ம ஜென்மமாக, யுக யுகங்களாகத் தங்குவது? என்றாவது ஒருநாள் இந்த அடர்ந்த கானகத்தினைக் கடந்தே தீரவேண்டும். அது தான் முடிவு என்றபோது, இங்கே இருப்பதில் எந்த பயனும் இல்லை என்றே தோன்றுகிறது. நான் இந்தப்பயணத்தினைத் தொடங்கிய பொழுது, என்னுடன் பலரும் இருந்ததாக நினைவு. நிறைய பேருக்கு இந்தப்பயணம் செய்ய தேவைகள் இருந்து, வரும்வழிகளில் எங்கோ தங்கிவிடுவதில் ஒரு சுகம் ஏற்பட்டு பலபேர் ஆங்காங்கே இளைப்பாறவும், இன்னும் பலபேர் அங்கேயே இருந்துவிடவும் முடிவெடுத்தனர். இருந்தும், அது முடியாதது. என்றாவது ஒரு நாள் அவர்கள் அந்த இடத்தினையும் காலி செய்துகொண்டு இங்கே வரத்தான் வேண்டும். இந்த இடத்தின் சிறப்பே இங்கு யாரும் குழுவாக வரமுடியாது என்பதுதான். அப்படிவந்தாலும் இதற்கு மேல் குழுவாக பயணப்பட முடியாத வனம் இது. இன்னும் பலபேர் ஆரம்பத்தில் குழுவாக இருக்கப்பழகி, குழுவாகவே பயணமும் செய்து, குழுவாகவே இந்த கானகத்தினையும் கடக்க எண்ணுகின்றனர், அனால் இங்கே குழுவாக செல்ல இயலாது என்று அறிந்த பின்பு தனியாக செல்லத்தயங்கி இங்கேயே தங்குகின்றனர். எப்படி இருந்தாலும் ஒரு நாள் இங்கிருந்து தனியாகவே உள்ளே பயணப்படவேண்டியிருக்கும். அப்படி என்ன தான் இருக்கிறது இந்த வனத்தில்? முன்னே சென்றவர்கள் உள்ளே சூனியம் இருக்கிறது என்கிறார்கள், எதுவுமேயில்லாத ஒன்று இருக்கிறதாம். இல்லாததைக் கண்டு ஏன் பயப்பட வேண்டும் என்றும் நினைக்கலாம்... இருப்பதை எதிர்ப்பதோ, அறிவதோ என்பது எளிதாக இருக்கின்றது. ஸ்தூலத்தினை நோக்கிய இலக்கு எளிது, ஆனால் சூட்சுமம் நிறைந்த இலக்கு எங்கிருந்து வரக்கூடும் என்றே அறிவதற்கு வழியில்லை. கண்ட ஒன்றைப் பற்றி சொல்லுவதே கடினம் எனும்போது, காணாத ஒரு இலக்கு கற்பனை கூட செய்துபார்க்க முடியவில்லை. என்னுடன் சிலர் சேர்ந்து ஒரே வாகனத்தில் இந்த வனம் நோக்கி பயணிக்கத்துவங்கினோம். இன்னும் எனக்கு தெரிந்த சிலர் வேறு ஒரு வாகனத்தில் எங்களைக்காட்டிலும் வேகமாக பயணத்தினைத் தொடர்ந்தனர். இன்னும் சிலரோ வந்தடையவேண்டிய இலக்காண இந்த வனத்தினை மறந்து தங்கள் வாகனமே சிறந்தது என்று பிறருடன் வாதிட்டு, வன்மம் வளர்த்து, மீண்டும் ஆரம்பித்த இடத்திலேயே சென்று மோதிக்கொண்டனர். அனால் இன்னும் சிலரோ வாகனத்தினை உதற வேண்டிய எல்லைவந்ததும் அதை உதறி வனம் நோக்கி தனியாக நடந்து, ஒன்றுமில்லா ஒன்றில் சென்று சேர்ந்துவிட்டனர். அப்படி சென்று சேர்த்தவரின் வழியினை இன்னும் சிலபேர் அழகாகப் பயன்படுத்தி அவர்களும் ஒன்றுமில்லா ஒன்றில் இந்த வனம் கடந்து ஒன்றிவிட்டனர். இன்னும் சிலர் ஒன்றியவர் கருத்துகளையும், அவர் வழியும் மறந்து ஒன்றுபடாமலே நான் ஒன்றியவன் என்று தம்பட்டம் அடித்து பலருக்கு வழிகாட்டுகிறேன் என்று வழிமாற்றிவிட்டுவிடுகிறார்கள். இந்தப்பயணத்தினை புதிதாக ஆரம்பிக்கும் பலரும் இந்த ஒன்றுமில்லாத ஒன்றுகளிடம் மாட்டிக்கொள்கின்றனர். இவர் தங்களை கால் நோகாது, கை நோகாது வனம் தண்டி அழைத்து செல்வர் என்றே நம்புகின்றனர். அனால் உண்மையில் இந்த வனத்திற்குள் எவர் தயவும் எடுபடாது. தனிப்பயணம் தான் ஒரே வழி. காலாற நடக்கத்தெரிந்தவருக்கே இந்த கானகம் வழி கொடுக்கும். நானும் நான் வந்த வாகனத்தினை விட்டுவிட்டு வந்தேன், இங்கு அது பயன்படாது, என் கால்கள் மட்டுமே துணை. நான் பயணப்படும் முன்னர் என்னை பலரும் விகாரமாக பார்த்தனர். இன்னும் கொஞ்சகாலம் கழித்து போகலாம்... இப்போதென்ன அவசியம் என்றனர், அனால் அவர்கள் எல்லோரும் பலகாலம் அங்கேயே அப்படி சொல்லிக்கொண்டே இருக்கின்றனர் என்பது பின்னரே எனக்கு புரிந்தது. இன்னும் என் நெருங்கிய உறவுகள் எனும் மனிதர்கள் தங்களை விட்டு நான் செல்வது பெரும் துயர்போல அரற்றினார்கள், நான் புறப்பட்டு ஓரிரு நாட்கள் துக்கம் மேலிட்டதாய் இருந்தார்கள் அனால் மூன்றாவது நாள்முதல் அவர்கள் மீண்டும் தங்கள் அலுவலுக்கு திரும்பியிருந்தார். என் இலக்கு பயணப்படுவது என்று எவ்வளவு தூரம் சொல்லியும் அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை, பின்னர் அவர்களை எப்படி சமாதானம் செய்தாலும் அவர்கள் ஏற்கும் மனப்பக்குவதில் இல்லை என்று, என் காலம் தாழ்த்தாது என் பயணத்தினைத் தொடங்கினேன். என் பெயர், பதவி, பட்டம் எனும் இத்தியாதிகள் நான் பயணப்படும் தொடக்கத்தில் இருந்தது, இன்று அவை எல்லாம் அர்த்தமற்றவையாக என்னிலிருந்து கழன்று நகர்ந்துவிட்டன. இன்னும் நான் எனும் ஒன்று என் தோளின் மீது சற்று சுமையாய் இருக்கிறது, அதையும் இந்த கானகம் கடக்கும்போது எங்கேனும் கழற்றி வைத்துவிட்டு நடக்கவேண்டும். கொஞ்சம் பயமும், பதட்டமும், என்னுடன் பயணத்தினைத் தொடங்கியவர்கள் நினைவுகளும் இன்னும் எனக்குள் இருக்கின்றன, அனால் இந்த கானகம் கடக்கும்போது அந்தச்சுமைகளும் கழற்றி வைத்துவிடவேண்டும். அவைகளை சுமக்க சுமக்க இந்த கானகத்தின் பாதையும் நீண்டுகொண்டே போகுமாம். எவ்வளவு விரைவில் அவற்றினை இறக்கிவைக்க வேண்டுமோ அவ்வளவு விரைவில் அதனை நான் செய்துவிடவேண்டும் என்று புரிகிறது. இந்த நெடும் காட்டில் என் முதல் அடியிணை இப்போது வைக்கிறேன், விரைவில் இந்த கானகம் கடந்து ஒன்றுமில்லா ஒன்றில் ஒன்றிவிடப்போகிறேன். - சௌந்தர் 

Saturday, February 11, 2017

கண்ணனுக்கு ராதையின் கவிதை மடல்அன்புக் கண்ணா...
என் கண்ணீர்கசிவுகளினூடே 
இந்தக் கவிதை!

உன்னால் ஸ்பரிசிக்கப்பட்ட ராதை 
உனக்காக எழுதுவது!!!

உன் நீலநிறமேனியில் 
என் கண்களின் கருமை 
அப்பியிருந்தது - இன்று 
அழிந்துவிட்டதா?

உன் பாதங்களின் தூசுகளில்கூட 
என் இதழ்களின் தடங்கள்  
பதிந்திருந்ததை என்னவென்று சொல்லுவேன்....??!!

ஆடைஇழந்த என்னை 
அள்ளியொரு பூப்போல- நீ 
அணிந்துகொண்ட நாட்கள் 
என்னிலிருந்து நகரமறுக்கின்றன!!!

கண்மூடி என்மீதுறங்கிய 
உன்னை
ஒரு குழந்தையாய் குவித்து - உன் 
தூக்கம் கலையாது 
முத்தமிட்ட நாட்கள் 
நகரமறுக்கின்றன!!!

கள்வனென்று சகலரும் - உன்னை 
சொன்னபோதும் - என் 
கண்கள் உனக்கு காவலாகின...

ஒற்றைசடையில் 
கற்றையாய் உன்னை 
உடுத்திக்கொண்ட என்னை 
அந்த பிருந்தாவனத்தில் 
மண்துகள்கள்கூட மறக்கவில்லை!!!

அன்று 
நீ தழுவிய 
தடங்கள்...
இதுவே..
இதனுடனேயே 
நாம் இணைந்திருந்த 
இந்த மண்ணினோடும்...
மழையினோடும் 

அதிகாலையில் 
நீ தழுவியத்தைக்கண்டு 
அகவிய மயில்களோடும்...
நம் இணக்கம்கண்டு 
கூவிய குயில்களோடும் 
இருந்துவிடுகிறேன்....

இவள் 
உன் ராதை....
- சௌந்தர் 

Monday, February 6, 2017

என்தோள் படர்ந்த உன் தொடர்பு!!! - சௌந்தர்கதிரவன் தன்கைகளை சுருட்டிக்கொண்டு 
காரிருள்தனை கவிழ்த்துவிடும் வேலை...

இரைதேடப் பரவிய புள்ளினங்கள் - தன் 
இனத்துடன் இணங்கிடும் வேலை...

மதங்கொண்ட ஒற்றைக்களிறு பசிபெருகி 
கருப்புக்கொள்ளையதனில் புகுந்தநொடி...

ஒற்றை நிலவின் வெளிச்சமும் 
வெளிகளின் வேலிகள்கூட நம்மை 
துளைக்கவொண்ணா இணைக்கமது!!!

என்னடர்ந்த தோள்மீதுனது கற்றைக்குழல் 
படர்ந்திருந்தது இரவின்  இனிமையினை 
இன்னுமொருமுறை சொல்லியது!!!

ஆளுமைக்காகவே படைக்கப்பட்டது ஆண்மை 
எனும் ஆதிக்கஆகமங்கள் அழிந்து...
அன்பினை ஆளுவதே ஆண்மையெனும் 
ஒரு புதியஆத்திச்சூடி புரிந்தது!!!

இன்று என் தனிமைகளில்கூட
என்தோள் தழுவிய உன்கைகளும் 
கற்றைக்குழலும் கண்ணீர்துளிகளும் 
படருவதாய்ப் படுகிறதடி!!!  - சௌந்தர்